Kutatás-fejlesztés

Az Xdroid nagy hangsúlyt fektet az innovációra és a kutatási-fejlesztési tevékenységre. Cégünk alapítói a világ élvonalába tartozó kutatók, professzorok valamint üzletemberek, akik biztosítják a cég piaci igény alapú kutatási irányait és fejlődését. Ph.D. végzettségű szakembereinkkel, kutatócsapatunkkal partnereink számára is kínálunk kutatási szolgáltatásokat.

Saját kutatásaink

Online Selling Point Prediction Research

A projekt fő célkitűzése egy olyan újszerű, nyelvfüggetlen technológián alapuló prototípus kidolgozása, mely ügyfélszolgálati telefonbeszélgetések alatt valós időben kijelzi az ügyintéző számára a megfelelő értékesítési pillanatot. Az értékesítési pillanat azonnali jelzése az ügyintéző képernyőjén egy olyan eszköz, amely nagymértékben segíti a cég termékeinek vagy szolgáltatásainak az ügyfelekkel történő megismertetését. Hozzájárul új ügyfelek megszerzéséhez és a meglévők megtartásához, vagyis növeli az üzleti sikerességet.

A piaci vállalkozások alapvető érdeke, hogy újabb ügyfeleket nyerjenek meg maguknak, meglévő ügyfeleiket pedig megtartsák. Az ügyfélszerzés, illetve az ügyfelekkel való kapcsolattartás bevett formája a telefonos megkeresés és ügyintézés. A telefonbeszélgetéseket a legtöbb cég rögzíti, ezért lehetőség van ezek elemzésére, és az eredmények felhasználásával az ilyen jellegű tevékenységek hatékonyságának növelésére. Elemzéskor a beszélgetésekhez hozzárendelünk egy sikerességi mutatót, mely azt jelzi, hogy az ügyfelet sikerült-e megnyerni. Ha sok telefonbeszélgetés–sikerességi mutató pár áll rendelkezésünkre, akkor fel lehet térképezni, hogy a párbeszédek egyes tulajdonságai, a benne kifejeződő emberi érzelmek, érzelmi jellemzők, illetve mindezek időbeli változásai hogyan függnek össze a sikerességi mutatóval. Amennyiben sikerül tendenciákat, összefüggéseket találni, ezek felhasználásával jóslásokat lehet adni már a folyamatban lévő beszélgetések sikerességi mutatóira vonatkozóan is. Az online működés során az előrejelző jelzi az ügyintézőnek az optimális értékesítési pillanatot.

Jelen projekt célja tehát egy olyan rendszer kifejlesztése, melynek tanulási inputját telefonbeszélgetések alkotják, outputja pedig egy valós idejű értékesítési pillanat-előrejelző motor. A folyamatosan mért jellemzők értékeit felhasználva megjósolja az értékesítési ajánlat elhangzására a legmegfelelőbb pillanatot. Az motor előrejelzésének felhasználásával nő a sikeres akciók száma, az ügyfélszerzés- és megtartás hatékonyabbá válik.

A projekt fő célkitűzésének megvalósításához alkalmazott kutatási és fejlesztési tevékenységek végzése szükséges. Ez főként az online beszédfeldolgozás nehézségeinek vizsgálatát, innovatív megoldások definiálását és kifejlesztését, újszerű gépi tanulási eljárások adaptálását, és mindezek rendszerbe integrálását jelentik.

Tudományos szempontból az online értékesítési pillanat-előrejelzés túlmutat a hagyományos gépi tanulási technikákon. A hagyományos módszer esetén ugyanis az elemzendő anyag egésze rendelkezésre áll, online elemzés esetén viszont az anyag az elemzés közben jön létre, mérete az elemzés során folyamatosan növekszik. A projektben javasolt rendszer olyan tudományos és technológiai újdonságokat tartalmaz, hogy a pályázó korábbi projektjeiben kifejlesztett résztechnológiák felhasználása mellett a rendszer főbb alkotóelemeit a jelen projekt keretében kell kifejleszteni.

A projekt zárását követően a kifejlesztett prototípus több különböző alkalmazására is lehetőség nyílik, mivel a technológia nyelv- és doménfüggetlen. Nyelvfüggetlensége lehetővé teszi a más nyelvekre történő felhasználását és ezzel együtt a nemzetközi porondra való fellépést is. A doménfüggetlenség azt jelenti, hogy a technológia nem csupán a demóalkalmazás témakörében alkalmazható, hanem az attól eltérő témájú telefonos ügyintézés során. Alkalmazása elképzelhető akár személyes ügyintézéskor is, ha az ügyfél és az ügyintéző mikrofonos környezetben kommunikál egymással. Az általánosan működő rendszer célunk szerint bármely olyan problémára specializálható, amelyhez kapcsolódóan rendelkezésre áll egy megfelelő tanuló adatbázis (sikeres és sikertelen beszélgetések).

A javasolt technológia hatékonyan tud támogatni bármilyen ügyfélkezelő rendszert, és növelni tudja annak működési sikerességét függetlenül alkalmazásának területétől és az alkalmazott nyelvtől. Ezáltal a technológia a nemzetközi piacon széleskörűen felhasználható.

BinPad hierarchikus vizualizációs és navigációs rendszer (English)

BinPad Search: Next-Generation Search Engine

BinPad Search is a next-generation search engine with a novel user interface that organizes search results into relevant groups. Groups contain results that share common attributes. Group titles define results within the group. Titles help to focus and gain conceptual knowledge along with the multiaspect grouping of result elements. Therefore, users gain a highlighted essence that is time-consuming to acquire in another way. It is simple and takes minimal effort to refine search, get to the relevant result, and acquire conceptual knowledge using BinPad Search. One may search the Internet, Wikipedia, or the PubMed medical library. Technology is open for any additional sources and platforms where knowledge discovery and concept propagation are valued.


Accelerate Research Using PubMed Medical Library

As part of BinPad Search, PubMed Search demonstrates the power of technology in research. PubMed search uses PubMed medical library and helps scientific research with concept propagation. Today, researchers have to not only understand concepts related to their own research area, but also keep an eye on recent works of other scientists. During this work, revealing analogies between different areas greatly contributes to the discovery of novelties. The PubMed library is a continuously growing collection of millions of medical publications. BinPad Search helps to reveal analogies and relevant concepts based on the PubMed library.


Leveraging the Wikipedia Experience

A unique user experience is provided in Wiki Search, as part of BinPad Search applications, by searching and visualizing Wikipedia content enhanced with WebSearch functions. The existing Wikipedia content is partitioned and visualized in BinPad format, while the WebSearch concept propagation feature presents the most up-to-date information from the Internet, providing all in the same stunning graphical interface.


BinPad Education: Structured Learning

The next generation needs new abilities, possibilities, and thinking. BinPad EDU is an important member of the BinPad product family. The growing next generation expects an educational environment based on current technical and technological advancement. BinPad EDU organizes educational materials into a smart-built thematic hierarchy, where part of subjects can be quickly accessed. Hierarchical rendering of the curriculum provides an instant overview and knowledge representation, which generates new abilities. Mastering conceptual thinking has never been so easy and self-explanatory. BinPad EDU is a new educational and methodological tool that utilizes state-of-the-art technologies.


András Kocsor, PhD, had the following to say about BinPad EDU:

BinPad EDU, as an educational system may bring a paradigmatic change in education we have been waiting for a long time. BinPad’s graphical interface and hierarchical organized educational materials leverages learning process and overview of the subject to a new level. Students gain a structural, never-to-forget wire of any subject that carves deeply in memory using BinPad EDU on a daily basis. Classical, linearly structured books did not contribute much to establish this kind of essential knowledge.


BinPad TV: New TV Experience

BinPad TV is a demonstration of BinPad technology in television. The screen is partitioned into smaller aspect-aware blocks by topics. An overview of the most recent media content is provided. The Zoom function enables to select one or more topics of interest to further thematize visible channels.


BinPad News: Novel News Portal

BinPad News provides a novel visualization and navigation user interface for real-time news reading on handheld and desktop devices. The news is organized in a thematic hierarchy, powered by the BinPad visualization and navigation engine.


BinPad Editor: Create Your Own World!

BinPad Editor is coming soon to enable editing and structuring content in the BinPad world. Users may create any new content from travel logs to personal web pages. BinPad Editor is the ultimate information organizer tool that will let the user create their own BinPad world.


Screen Extension for Handheld Devices

Mobile and tablet vendors may also benefit from the virtual screen extension technology used in BinPad applications. The physical screen size of handheld devices is always limited because of the natural dimensions of humans. Therefore, information placement is always a big issue for vendors. Existing solutions use different approaches, but users may need to scroll a lot in the small display to reach their desired content, or they may need to switch between different screens—let alone reorganize the content, which is annoying—when the user rotates the device. BinPad’s patent-pending virtual screen extension technology provides a rotation-invariant, partitioned virtual screen that gives a smart solution for the problem. Handheld and mobile applications and operating systems may benefit from this technology as well.


Potential Usage Areas of BinPad Technology